สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบภาค ก.พิเศษวันนี้ – 30 พ.ย.

เช็คที่นี่!สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย.

ตรวจสอบช่องทางสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th พร้อมกำหนดการ กระบวนการสอบที่นี่ สำนักงาน ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ข. ของสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 64


ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2564”
 

สำนักงาน ก.พ.เปิดกระบวนการสอบภาค ก.พิเศษ สำนักงาน ก.พ.เปิดกระบวนการสอบภาค ก.พิเศษ

สำหรับไทม์ไลน์ร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564 มีดังนี้ 

  • สมัครสอบระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ย. 64 
  • ชำระค่าธรรมเนียมสอบระหว่างวันที่ 10 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันที่ 8 ธ.ค. 64 
  • สอบข้อเขียนวันที่ 26 ธ.ค.64 
  • ประกาศผลสอบ ภายในเดือน ม.ค. 65  
     

ไทม์ไลน์ร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไทม์ไลน์ร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ส่วนการสอบ ก.พ. 64 ก่อนหน้านั้นได้มีการออกประกาศ (วันที่ 29 ตุลาคม 2564)เรื่อง กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564  โดยได้กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น